آغازه خبرها حکمت متعالیه پاسخگوی مسائل حقوق بشر است
حکمت متعالیه پاسخگوی مسائل حقوق بشر است PDF چاپ پست الکترونیکی
سه‌شنبه 01 خرداد 1386 10:14

دکتر محقق دامادخبرگزاری فارس: سید مصطفی محقق‌داماد گفت: حکمت متعالیه ملاصدرا، پاسخگوی مسائل حقوق بشر معاصر است.

به گزارش خبرگزاری فارس، سیدمصطفی محقق‌داماد که با موضوع «پاسخ حکمت متعالیه به مسائل حقوق بشر معاصر» صبح امروز در دهمین همایش بزرگداشت ملاصدرا، سخن می‌گفت، افزود: تعریف یک نظام فلسفی کامل چیست؟ چه کسی را می‌توانیم بگوییم فیلسوف و چه نظامی را می‌توانیم بگوییم فلسفه؟ یکی از شاخص‌های مهم فلسفه این است که همواره بتوان به آن مساله‌ای را عرضه کرد و آن فلسفه به آن پاسخ دهد.

وی با تأکید بر اینکه نظام فلسفی کامل، نظامی است که بتواند به حوادث واقعه و روز پاسخ دهد، گفت: ما اگر معتقدیم که حکمت متعالیه ملاصدرا، نظام فلسفی کاملی است باید ببینیم پاسخ این نظام به مسائل حقوق بشر چیست، زیرا حقوق بشر برای دنیای معاصر یک محور است.

استاد حقوق دانشگاه تهران ادامه داد: کلمه حقوق‌بشر در غرب سابقه طولانی ندارد. این اصطلاح در نهضت سیاسی - اجتماعی در فرانسه به وجود آمده است. اگر رئوس حقوقی را که تحت پدیده حقوق بشر پدیدار شده‌اند، بررسی کنیم می‌بینیم که حقوق بشر به سه دسته تقسیم می‌شود: آزادی فردی، آزادی سیاسی و حقوق اولیه اجتماعی.

وی گفت: تعبیر این ارزش‌ها به کلمه حقوق، استنباطی است که در فقه ما به صورت تکلیف از آن نام برده می‌شود و فرد موظف به ایفای وظایف می‌شود. اما وقتی در غرب می‌خواستند این ارزش‌ها را با ضمانت اجرایی به حقوق تبدیل کنند به این نتیجه رسیدند که کرامت بشری را اصل قرار دهند و کرامت انسانی را به عنوان یک اصل اولیه برای حقوق بشر نامیدند. سپس از کرامت بشری، اصل مساوی بودن انسان‌ها درآمد و سپس اصل برادری زاده شد.

محقق‌داماد همچنین به اصولی که در حکمت ملاصدرا وجود دارد اشاره کرد و گفت: چند اصل بر مبنای حکمت صدرا وجود دارد. اصل اول اصل کرامت انسانی است. کرامت انسانی از نظر ملاصدرا یک ارزش نظری و تکوینی است، ولی از نظر ما یک ارزش عملی و تشریحی هم می‌تواند داشته باشد. ملاصدرا می‌گوید: این کرامت نظری ما می‌تواند بزرگواری‌های زیادی را در پی داشته باشد.

وی افزود: کرامت بشری که امری واقعی است بر خلاف قوانین‌ اخلاقی بر انسان بیشتر تأثیر را دارد و به دلیل همین باید بر اساس کرامت انسانی، اصول اخلاقی تنظیم شود.

محقق‌داماد اضافه کرد: اصل دوم، اصل خداجو بودن فطرت انسان است. از نظر ملاصدرا خداوند مبدأ وجود است و انسان به مقدار فهم بشری خدا را دریافت می‌کند و خطا حق او است. اصل سوم، اصل جاودانه بودن انسان است و اصل چهارم، اصل آرامش نهایی. اینکه انسان در نهایت به آرامش می‌رسد. و آخرین اصل، اصل ارتباط تکوینی انسان با مجموعه هستی است. اینکه انسان نمی‌تواند هیچ وقت تنها تفسیر شود.
این پژوهشگر در پایان گفت: بر اساس این اصول می‌توان به مسائل حقوق بشر معاصر پاسخ داد.

آخرین به‌روزرسانی چهارشنبه 04 دی 1387 17:02