آغازه خبرها نشست علمی «بررسی جایگاه سنت در دنیای امروز» با حضور پروفسور ویلیام چیتیک
نشست علمی «بررسی جایگاه سنت در دنیای امروز» با حضور پروفسور ویلیام چیتیک PDF چاپ پست الکترونیکی
چهارشنبه 25 دی 1387 08:34
نشست علمی «بررسی جایگاه سنت در دنیای امروز» با حضور پروفسورو یلیام چیتیک در پژوهشکده‌ی مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم  (یازدهم دی‌ماه ۱۳۸۷)

در نشست و گفت‌ و‌گوی علمی چهار ساعته «سنت در جهان امروز» که با حضور پروفسور ویلیام چیتیک، استاد دانشگاه ایالتی نیویورک و برگزیده دومین دوره جشنواره بین‌المللی فارابی، و جمعی از پژوهشگران و اعضای هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در سالن کنفرانس پژوهشکده برگزار گردید، به توصیف و تشریح موقعیت و ابعاد سنت و ارتباط آن با مدرنیته و در دنیای کنونی پرداخته شد. در این فرصت تلاش می‌شود به خلاصه‌ای از این نشست علمی اشاره شود؛ شرح مبسوط آن در فرصت‌های آتی منتشر خواهد شد.
ویلیام چیتیک با تشریح این نکته که «سنت» آنچیزی است که از سوی خدا به بشر رسیده است و آموزه‌ها و تعلیماتی را مشتمل است که از طرف خدا برای کمال و رهایی انسان نازل شده است؛ هدف غایی و نهایی سنت را تقرب انسان به خدا و یا تقرب الی‌الله خواند و تشریح نمود که تفاوت آشکار و فاحشی میان «سنت»، «دین» و «عرفان» وجود ندارد و تمامی آنها در نهایت به یک هدف و نتیجه می‌رسند و آن هدف همان کمال و رهایی انسان است. وی با بیان این نکته که در گفتمان مدرنیته، سنت مساوی است با خرافات و تمام تلاش مدرنیته از بین بردن سنت بوده است.
آخرین به‌روزرسانی جمعه 27 دی 1387 18:16