آغازه فلسفه‌ی اسلامی
مفاهیم فلسفه‌ی اسلامی
فلسفه‌ی اسلامی PDF چاپ پست الکترونیکی
فلسفهٔ اسلامی شاخه‌ای از علوم اسلامی است که به شناخت عقلی و استدلالی تعالیم ارائه شده توسط اسلام می‌پردازد. از آن به فقه اکبر نیز یاد می‌شود. حکمت نیز گاهی برای اشاره به آن به کار می‌رود.

هانری کربن معتقد است فلسفه‌ی اسلامی را نمی‌توان بدون عرفان شناخت.[۱] از آن‌جا که اساسی‌ترین موضوع فلسفه‌ی اسلامی، خداست، ورود به آن بدون پرداختن به شناخت خدا ممکن نیست. نبودن مرز بین عرفان و فلسفهٔ اسلامی به همین دلیل است.

 

 

آخرین به‌روزرسانی دوشنبه 02 دی 1387 20:50
ادامه‌ی مطلب...
 
تعریف فلسفه PDF چاپ پست الکترونیکی
 
علمی را که از احوال موجود مطلق، بحث می‌کند. یا علمی که از احوال کلی وجود گفتگو می‌کند. یا مجموعه قضایا و مسائلی که پیرامون موجود بما هو موجود مطرح می‌شود.

 

از: ویکی‌پدیا؛ دانشنامه‌ی آزاد

 
آخرین به‌روزرسانی دوشنبه 02 دی 1387 20:51
 
ویژگی‌های فلسفه PDF چاپ پست الکترونیکی
مفاهیم فلسفه از قبیل معقولات ثانیه فلسفی هستند که از راه حس و تجربه حسی به دست نمی‌آیند و از این روی مسائل آن با روش تجربی قابل اثبات نیستند و نمی‌توان قوانین فلسفی را از تعمیم قوانین علوم تجربی به دست آورد. در فلسفه معیار بازشناسی حقایق از وهمیات و اعتباریات به دست می‌آید. آن را هدف شناخت شناسی می‌دانیم. فلسفه متکفل اثبات مبادی تصدیقی سایر علوم است و این یکی از وجوه نیاز سایر علوم به فلسفه می‌باشد. از این روی است که بنام مادر علوم شناخته می‌شود.

از: ویکی‌پدیا؛ دانش‌نامه‌ی آزاد

آخرین به‌روزرسانی دوشنبه 02 دی 1387 20:52
 
تاریخ فلسفه در اسلام PDF چاپ پست الکترونیکی
بعد از ظهور خورشید وحی، در شبه جزیرهٔ عربستان، شاهد پیام هدایت الهی، از جانب خداوند متعال به گوش هوش جهانیان بودیم و در نخستین گام، مردم را به فراگیری علم و دانش فرا خواند: اولین آیاتی که به پیامبر نازل شد :

اقرا باسم ربک الذی خلق... الذی علم بالقلم

 
از: ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

 

آخرین به‌روزرسانی دوشنبه 02 دی 1387 20:53
 
رشد فلسفه‌ی اسلامی PDF چاپ پست الکترونیکی

 با گسترش قلمرو حکومت اسلامی و گرایش اقوام گوناگون به اسلام، بسیاری از مراکز علمی جهان در قلمرو اسلام قرار گرفت و تبادل معلومات بین دانشمندان و تبادل کتابها بین کتابخانه‌ها و ترجمه آنها از زبان مختلف هندی و فارسی و یونانی و لاتینی و سریانی و عبری و غیره به زبان عربی که عملا زبان بین المللی مسلمانها شده بود آهنگ رشد فلسفه و علوم و فنون را سرعت بخشید و از جمله، کتاب‌های زیادی از فیلسوفان یونان و اسکندریه و دیگر مراکز علمی معتبر، به عربی برگردانده شد.

 

آخرین به‌روزرسانی دوشنبه 02 دی 1387 20:54
ادامه‌ی مطلب...
 
«شروعقبلی12بعدیپایان»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL