آغازه هیأت علمی
هیأت علمی گروه فلسفه و الهیات - صفحه 6 PDF چاپ پست الکترونیکی
راهنمای مطلب
هیأت علمی گروه فلسفه و الهیات
دکتر محمدرضا ارشادی‌نیا
دکترحسین بهروان
دکتر ناظم تبریزیان
دکتر ولی اله ملکوتی فر
دکتر سید محمد کاظم علوی
محمود غفوری نژاد
دکترداود معماری
دکتر میر هادی موسوی نیا
تمام صفحه‌ها

دکتر سید محمد کاظم علوی
Dr. Seyyed Mohammad Kazem Alavi

 
اطلاعات شخصی :

نام ونام خانوادگی : سیدمحمد کاظم علوی                                                                

محل تولد : سبزوار

سال تولد : 1351

آدرس الکترونیکی:

 

alavismk AT iaus.ac.ir
alavismk AT yahoo.com

سوابق تحصیلی :

رشته : فلسفه وکلام اسلامی

مقطع تحصیلی : دکترا

 محل تحصیل : واحد علوم وتحقیقات تهران

 سال اتمام : 1382

مقطع تحصیلی : کارشناسی وکارشناسی ارشد

 محل تحصیل : دانشگاه امام صادق (ع)

سال اتمام :  1378

 
 
جایگاه شغلی :

الف - هیات علمی :

عضو هیات علمی تمام وقت گروه الهیات (فلسفه) ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

سال استخدام : 1379 
مرتبه علمی : استادیار پایه 5

ب - سمت اجرایی :

- معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار( مدت : 1381-1384)
- عضوشورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
 
پ - مشاغل قبلی :

- - عضو شورای علمی "طرح مطالعاتی شهید مطهری"، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران ، 1378-1380

 - مشاور برنامه ریزی و پژوهشی موسسه فرهنگی _ ورزشی سایپا ،تهران ، 1378-1380

 - عضو گروه برنامه ریزی استراتژیک مرکزجهانی علوم اسلامی ،قم ،1376-1377

 - کارشناس پژوهشکده فلسفه و کلام  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ، تهران ،1375-1376

 
 
سوابق آموزشی(تدریس) :

- زبان تخصصی، مقطع کارشناسی ارشد کلام و فلسفه اسلامی، واحد سبزوار

- فلسفه غرب، مقطع کارشناسی ارشد کلام و فلسفه اسلامی، واحد سبزوار

- منطق، مقطع کارشناسی ارشد کلام و فلسفه اسلامی، واحد سبزوار

- زبان تخصصی، مقطع کارشناسی الهیات، واحد کرج و واحد سبزوار

- کلام، مقطع  کارشناسی الهیات، واحد کرج وواحد سبزوار

- منطق، مقطع  کارشناسی کلام و فلسفه اسلامی، واحد کرج

- تاریخ فلسفه اسلامی، مقطع  کارشناسی کلام و فلسفه اسلامی، واحد کرج

 - تاریخ فلسفه اسلامی، مقطع  کارشناسی کلام و فلسفه اسلامی، دانشگاه تربیت معلم سبزوار

- معارف اسلامی، واحد سبزوار

- انسان دراسلام، واحدسبزوار
 

سوابق پژوهشی وتحقیقاتی :


الف - پژوهش تحصیلی :

1-  رساله دکترا :  " تشکیک وجود بررسی تطبیقی- تاریخی‌آراء ابن‌سینا، ابن‌عربی و ملاصدرا "
2-  پایان نامه کارشناسی ارشد:  " تطور تاریخى اندیشه صفات در کلام اسلامى در سده‏هاى دوم و سوم هجرى، بررسى معنى شناختى "

ب – مقاله علمی -  پژوهشی :

مقاله : "خاستگاه مساله تشکیک وجود "، مجله علمی - پژوهشی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه اصفهان، شماره 39، زمستان 1383

             اتصال به سایت مجله ودریافت مقاله «خاستگاه مساله تشکیک وجود »

مقاله: "سیرتاریخی شکل گیری اصطلاح مشکک در منطق"، مجله علمی- پژوهشی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه اصفهان، شماره 46، پاییز 1385

             اتصال به سایت مجله ودریافت مقاله «سیر تاریخی شکل گیری اصطلاح مشکک درمنطق »

 

 پ – مقاله دائره المعارف بزرگ اسلامی :

1-  مقاله : "دارمی، عثمان بن سعید "

2-  مقاله : "بیا ضی "  ج 13

3-  مقاله : "ابن ابی سوده "

4-  مقاله : "بشر بن سری" ، جلد 12

ت – دانشنامه جهان اسلام :

1- مقاله : "حاکم جشمی "

 

 ث – همایش ها :

ث-۱: همایش‌های خارجی:

Title of Paper
Title and Place of Assembly
Date
Education and Gradation
 
International Conference: "The Goal of Education
according to traditional and modern views
Tirana, Albania
 
31 May 2008
 
The Theological Bases of Ijtihad
International Conference on Ijtihad and Ifta’ in the 21st Century: Challenges and Prospects
Kuala Lumpur, Malaysia
12th – 14th Aug
2008

 
ث-۲:همایش‌های داخلی:

1- دومین همایش بین المللی "ملاصدرا وحکمت متعالیه "، تهران، 1382

               ارائه مقاله : "خاستگاه مساله تشکیک وجود " به صورت سخنرانی

2- همایش "حکمت عملی در مکتب ملاصدرا "، تهران، 1384

              پذیرش  مقاله :" سعادت و سعادتمند درحکمت متعالیه "

 
 
راهنمایی و مشاوره پایان نامه :

الف -راهنمایی :

-«تناسخ ازدیدگاه فلسفه اسلامی و ادیان شرقی»

- "بررسی ایمان وتجربه دینی در کلام جدید"

- " اراده حق تعالی ازدیدگاه حکمت متعالیه واشاعره "

- "تشخص وجود ازفارابی تاملاصدرا"

- "بررسی رابطه عقل ودین ازدیدگاه غزالی وابن رشد"

- "مبانی ولوازم فلسفی وکلامی تجسم اعمال"

ب - مشاوره :

- "وجود مطلق درفلسفه اسلامی و قرآن "

- "تکامل نفس درحکمت متعالیه "

- "مبانی فلسفی ملاصدرا در تفسیرقرآن "

- " بررسی مساله بداء "

- "بررسی مبانی فلسفی سیر و سلوک عرفانی در حکمت متعالیه "

- "انسان شناسی درفلسفه وجودی ملاصدرا ومقایسه آن بااگزیستانسیالیزم "

- "فلسفه زندگی اجتماعی ازدیدگاه فلاسفه اسلامی "

- "مبانی عرفانی ملاصدرا در تفسیرقرآن "
 
 کارگاه ها و دوره ها ی آموزشی :

1- مدیریت آموزش عالی

2- علم ودین

3- روش شناسی تحقیق

4- مقاله نویسی به زبان انگلیسی

5- مقاله نویسی به زبان فارسی

6- نگارش cv

7- اصول وفن ترجمه

8- نقش آموزش عالی در توسعه ملی

9- روان شناسی تحول

10- چگونه ازیک متن اطلاعات علمی استخراج کنیم.
 

 


آخرین به‌روزرسانی شنبه 14 دی 1387 08:16