آغازه مقاله‌ها فقه - عمومی درآمدی بر اصالة‌الصحه
درآمدی بر اصالة‌الصحه PDF چاپ پست الکترونیکی
توسط مژگان خواستار   
راهنمای مطلب
درآمدی بر اصالة‌الصحه
فصل اول : مبادی ورود به بحث
فصل دوم : ادلّه‌ی حجیّت قاعده‌ی صحت (مدارک و مستندات)
فصل سوم : تنبیهات قاعده صحت
فصل چهارم : بررسی مقایسه‌ای بین قاعده‌ی صحت با سایر ادلّه
فصل پنجم: بررسی تطبیقی اصل صحت
فصل ششم: اصل صحت در اقوال و اعتقادات
منابع و مآخذ
تمام صفحه‌ها
مقدمه

قاعده‌ی صحّت از قواعد فقهی مشهور و متداول بین فقها است و در اکثر ابواب فقه در کلیه‌ی معاملات (عقود و ایقاعات)، در عبارات، اقوال و اعتقادات جاری است، حتی در عقود جدید (مشکوک الصحّه)، که ادله و شرایط عامی وجود داشته باشد؛ به قاعده‌ی صحت تمسّک می‌شود. این قاعده نه تنها عرصه‌های فردی بلکه در حل مشکلات اجتماعی و معیشتی مردم دارای مصالح گسترده‌ای است. و ازعُسر و حرج و اختلاف نظام جلوگیری می‌کند. طبعاً حسن جریان امور، مورد تأیید عقل و امضاء شارع است و نزد عقلاء و دانشمندان عالم نیز کاربرد دارد و بر سایر اصول و استصحاب عدمی، موضوعی حاکم است؛ این قاعده حتی در فعل غیرمسلمان نیز قابل جریان است.

البته قاعده‌ی صحت، اماره است و به مفهوم حکم وضعی می‌باشد و فقط در شبهات موضوعیه (بنابر قول مشهور) می‌توان به آن تمسک کرد. ملاک در قاعده‌ی صحت، صحت واقعیه است و قبل از اجرای این قاعده، بایستی عنوان و صورت عرفی عمل احراز شده و عمل فرد در خارج محقق گردد.

 


آخرین به‌روزرسانی پنج‌شنبه 05 دی 1387 07:42