آغازه مقاله‌ها فقه - عمومی قاعده‌ی انحلال
قاعده‌ی انحلال PDF چاپ پست الکترونیکی
توسط مژگان خواستار   
راهنمای مطلب
قاعده‌ی انحلال
مقدمه
فصل اول: مراد از قاعدهٔ انحلال
فصل دوم: مستندات و آثار قاعده
فصل سوم: اشکالات وارده بر قاعده انحلال
فصل چهارم : قاعده انحلال در قانون مدنی و فقه اهل سنت
منابع و مآخذ :
تمام صفحه‌ها

چکیده

این تحقیق یک بررسی اجمالی پیرامون یکی از مشهورترین و کاربردی‌ترین قواعد جاری در ابواب معاملات (فقه و حقوق) است که مورد اعتماد و تصدیق تمامی فقهاء، اعم از امامیه و اهل تسنن (در کلیه‌ی مذاهب آن) می‌باشد.

با جاری ساختن این قاعده در معاملات (اعم از عقود و ایقاعات)، معامله منحل می‌شود به (معاملای صحیح و لازم و معامله‌ای فاسد و باطل) یا (معامله‌ای صحیح و لازم و معامله‌ای صحیح و قابل فسخ)

کلید واژه‌ها
قاعده،عقد، ایقاع، انحلال، خیار، تبعض صفقه.

 آخرین به‌روزرسانی پنج‌شنبه 05 دی 1387 07:42